Tisková zpráva před výstavou sukulentů

Tisková zpráva před výstavou sukulentů

Masarykova univerzita v Brně vydala k letošní výstavě sukulentů tiskovou zprávu. Její plné znění si můžete přečíst níže. Univerzita tradičně poskytuje vystavovatelům zázemí v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty.

Tisková zpráva, 30. srpna 2013

Botanická zahrada MU představí sukulenty z Madagaskaru a Mexika

Rostliny z jihu Afriky, ostrova Madagaskar a Mexika letos dostanou větší prostor na tradiční výstavě sukulentů ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Expozici připravují pěstitelé z Moravy a Čech společně s pracovníky zahrady. Výstava potrvá od 6. do 13. září a nabídne přibližně 700 exponátů.

Cílem výstavy je představit sukulenty v jejich tvarové rozmanitosti a mnohotvárnosti. „Mnohé sukulenty pochází z oblastí, kde jsou vystaveny značným výkyvům teplot, v některých případech i nočním mrazíkům. Jejich růstové formy jsou rozličné – od miniatur a drobných růžic přes trsovitě rostoucí druhy kulovitého či sloupovitého tvaru po keře a stromky připomínající bonsaje,“ uvedl za pořadatele Adolf Tomandl.

Sukulenty z Madagaskaru patří mezi pěstiteli k oblíbeným a vysoce ceněným. „Na ostrově díky jeho izolaci od pevniny, klimatickým podmínkám a dalším okolnostem roste řada takzvaných endemitů, tedy druhů vázaných pouze na tuto oblast,“ řekl Tomandl. Madagaskarská krajina je velmi pestrá, tvoří ji horské louky, tropické deštné pralesy, savany či trnité buše plné unikátních orchidejí, sukulentů a živočichů. Zdejší faunu a flóru ale ohrožuje dlouholeté ničení životního prostředí.

Výstavu v botanické zahradě doplní velkoformátové fotografie Davida Břízy s přírodní tematikou, pořízené při nedávné cestě na Madagaskar. Ostrov přiblíží návštěvníkům také informační panely s dalšími fotografiemi a doprovodnými texty.

Na výstavě budou i letos zimovzdorné sukulenty, zejména netřesky. Nebudou chybět ani kaktusy, například kolekce vzácných dospělých rostlin rodů Ariocarpus a Ferocactus, nebo oblíbené krajinky z živých kamenů. Samostatnou sekci získají rostliny rodu Sansevieria. Výstava tradičně zahrnuje také poradenskou službu a prodej rostlin.

Areál botanické zahrady je po dobu trvání výstavy přístupný brankou z ulice Veveří od zastávky tramvají Konečného náměstí nebo hlavní bránou fakulty z Kotlářské ulice. Otevřeno bude denně od 9.00 do 17.30. Návštěvníci si mohou zároveň prohlédnout všechny skleníky i venkovní prostory botanické zahrady.

 

Kontakt:  PhDr. Adolf Tomandl , e-mail: atomandl@seznam.cz,  mobil: 739 965 177, www.sukulentar.cz

 

Sukulenty jsou rostliny, které se dokázaly přizpůsobit životu v extrémních přírodních podmínkách včetně pouští a polopouští. Dokážou v dužnatých stoncích, kořenech, hlízách nebo liastech shromažďovat vodu, díky které přežijí i dlouhá období sucha. K nejznámějším sukulentům patří kaktusy, aloe, agáve nebo tlustice, nicméně existuje řada dalších druhů s nespočtem tvarů, barev a strategií přežití.