Výstava sukulentů 2014 - závěrečné hodnocení

Výstava sukulentů 2014 – závěrečné hodnocení

P1230440Výstavy konané ve dnech 12. až 19.  září 2014 v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity  Brno se zúčastnili jako vystavovatelé J. Gloser, M. Hanák, P. Hanáček, P. Heřtus, Z. Ježek, D. Sedláček, E. Sedlák, P. Pavelka, O. Potyka st. a O. Potyka ml., manželé Tomandlovi a B. Vrškový. Spoluorganizátorem akce byla botanická zahrada, která poskytla své zázemí, zajistila písek, stoly a mnoho dalších činností nezbytných pro zdárný průběh výstavy, pomohla s propagací a konečným aranžováním expozice.

P1230462

Ještě předtím, než se informace o výstavě nebo souběžně se líhnoucích motýlech dostala do hlavních celoplošných zpravodajství TV Prima a TV Nova, podařilo se nám zajistit propagaci výstavy v regionálních rozhlasových stanicích a tisku. Od soboty 13. 9. už publicita pracovala sama a návštěvnost výstavy předčila i ta nejsmělejší očekávání. Po třech dnech již navštívilo botanickou zahradu tolik osob, co v jiných letech za celou dobu trvání výstavy.

Zcela mimořádnou návštěvnost na hranici únosnosti a kapacity skleníků botanické zahrady způsobila šťastná shoda termínu konání výstavy s obdobím líhnutí motýlů martináčů (Attacus atlas, čeleď Saturniidae) z kukel v tropickém skleníku zahrady. Díky tomu si však výstavu prohlédlo mnoho set lidí, kteří by možná jinak botanickou zahradu a podobnou výstavu nikdy nenavštívili. Podle zápisů v návštěvní knize lze soudit, že řadu z nich sukulenty a kaktusy zaujaly a mnozí si odnesli domů i rostliny z přebytků vystavovatelů, možná jako základ budoucí sbírky.

P1230436

Proti loňskému roku se výrazně zvýšil počet osob se zdravotními omezeními, zvláště vozíčkářů, kteří navštívili výstavu, počet školních tříd a mateřských škol, což považujeme za velmi pozitivní jevy.

Počasí výstavě přálo, často bylo podmračeno nebo pršelo. Neumíme si představit, že by o víkendu ve dnech největší návštěvnosti svítilo slunce, asi bychom nestačili poskytovat první pomoc těm, kteří to zdravotně nezvládli (až 15 minut čekání ve frontě po prohlídce výstavy na prohlídku tropického skleníku, hledání motýlů ve stoprocentní vzdušné vlhkosti, focení se s nimi atd.).

Celkový dojem z výstavy byl podle mínění pravidelných návštěvníků velmi dobrý, šlo o jednu z nejpovedenějších výstav. Zásluhu na tom měl především dobrý výběr výstavních exponátů, i když ty nejkrásnější, nejvzácnější, největší a obtížně přepravitelné zůstaly v našich sbírkách. Uspořádání se celkem povedlo a zásluhu na tom mají také pracovnice botanické zahrady V. Dufková, J. Milionová a její vedoucí M. Tupá, které doladily detaily. Návštěvníkům se líbil i „stůl akademiků“ s živými kameny naaranžovanými jako obvykle velmi pečlivě E. Sedlákem jako ukázka přírodní krajiny, kvetoucími zástupci rodu Conophytum apod.

Mimořádně vydařená byla i doprovodná výstava krásných makrofotografií V. Souralové Kouzlo hmyzí říše.