Čtvrtstoletí výstav sukulentů v Brně

Čtvrtstoletí výstav sukulentů v Brně

V souvislosti s blížící se výstavou sukulentů, která tentokrát potrvá od 9. do 16. září, stojí za připomenutí letošní půlkulaté výročí. Tradice dlouhá 25 let započala v kuřáckém salónku brněnského divadla Reduta roku 1991, kde jsme se na pozvání Klubu skalničkářů Brno zúčastnili prodejní výstavy cibulovin s našimi sukulenty. Akce později našla trvalé útočiště v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2000 jsme se s výstavou sukulentů osamostatnili od skalničkářů, kteří mají opět vlastní akce.

Naším každoročním záměrem je představovat sukulenty v jejich tvarové rozmanitosti a mnohotvárnosti. Některé výstavy byly také zaměřeny na nejvýznamnější skupiny sukulentních rostlin (pryšce, živé kameny a ostatní kosmatcovité, kaudexní a pachykaulní rostliny aj.) nebo jejich nejbohatší naleziště. Zvláště úspěšné byly výstavy věnované Madagaskaru, jižní Africe a Mexiku. Pro zpestření mohli návštěvníci spatřit také způsob pěstování sukulentů ve stylu bonsají, menší kolekce kaktusů, tilandsií, miniaturní orchideje a jiné zajímavé epifytní rostliny.

Vždy jsme se snažili získávat jako vystavovatele přední pěstitele, o nichž víme, že jejich rostliny stojí za vidění a návštěva sbírek je často složitá nebo vyžaduje dalekou cestu. Někteří vystavovali jen několikrát, jiní s námi spolupracují od prvních ročníků. Mezi vystavovateli byli nebo stále jsou J. Gratias, J. Gloser, P. Hanáček, V. Hanák, P. Heřtus, Z. Ježek, P. Karkoška, J. Kochman, P. Pavelka, J. Podrábský, O. Potyka st. a ml., D. Sedláček, V. Sedláček, E. Sedlák, M. Suchý, B. Vrškový, J. Ziegroser, I. Žídek a jednou také vídeňská botanická zahrada.

Na akci se významně podílí Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Připravuje například prostory pro expozici, zajišťuje technickou a odbornou pomoc, podílí se na propagaci, poskytuje vystavovatelům část svého zázemí a pomáhá s konečným aranžováním expozice. V některých letech zajistila doprovodné výstavy (přírodniny, kresby nebo fotografie přírodovědnou tématikou). Mimořádně vydařená byla v loňském roce (stejně jako několik roků předtím) doprovodná výstava kreseb sukulentů a kaktusů J. Záhory. Autor byl několikrát osobně přítomen a tvořil přímo před zraky návštěvníků, což byla pro mnohé z nich zajímavá zkušenost a poutavý zážitek.

Vstupenky umožňují prohlídku všech expozic botanické zahrady. Těší nás, že výstavy navštěvují i žáci a studenti všech stupňů škol. Školní třídy využívají možnost prohlídky s populárně vědeckým komentářem. Výstavy tak plní také roli osvěty. Proto nechybí například ukázky odborné literatury, výsevů, technik roubování, pěstitelských pomůcek apod. Přítomní pořadatelé poskytují zájemcům pěstitelské rady.

Jako na každé výstavě si zájemci mohou doplnit svoje sbírky, nejednou teprve vznikající, o nové rostliny. Nabízen bývá široký sortiment semenáčů i dospělých rostlin z přebytků pěstitelů. Celkový dojem z výstav bývá podle mínění pravidelných i příležitostných návštěvníků dobrý. Zásluhu na tom mívají především vystavovatelé, kteří nelitují námahy a přivážejí své rostliny z velkých vzdáleností (Ostravsko, Praha, Bratislava apod.). Oceňujeme jejich spolehlivost, vždyť akce je organizována na dálku, žádný „výstavní výbor“ neexistuje a vystavovatelé se poprvé setkávají až v den svozu rostlin. Děkujeme také všem návštěvníkům výstav, vždyť pro ně se dělají a bez nich by neměly smysl.

Jana a Adolf Tomandlovi