Pozvánka na výstavu sukulentů a dalších exotických rostlin - Brno 2024

Pozvánka na výstavu sukulentů a dalších exotických rostlin – Brno 2024

Srdečně zveme na výstavu sukulentů a jiných exotických rostlin, která se letos uskuteční od 13. do 20. září na tradičním místě, tedy ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vystavují pěstitelé z Čech a Moravy ve spolupráci s odbornými pracovníky botanické zahrady a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

Hlavním tématem letošní výstavy je sukulentní flóra Madagaskaru. Sukulenty z ostrova u afrických břehů patří mezi pěstiteli k oblíbeným a vysoce ceněným. Na ostrově díky jeho izolaci od pevniny, klimatickým podmínkám a dalším okolnostem roste řada takzvaných endemitů, tedy druhů vázaných pouze na tuto oblast. Madagaskarská krajina je navíc velmi pestrá, tvoří ji horské louky, tropické deštné pralesy, savany, trnité buše – to vše plné unikátních orchidejí, sukulentů a živočichů. Bohatství fauny a flóry Madagaskaru ale ohrožuje dlouholeté ničení životního prostředí.