Ohlédnutí za brněnskou výstavou sukulentů 2012

Ohlédnutí za brněnskou výstavou sukulentů 2012

Výstava skončila, všichni zúčastnění si pro rostliny přijeli v určenou dobu a vystavované exempláře cestovaly zpět do různých konců republiky a na Slovensko. Jsou již opět na svých místech, jen některé rostliny, jak bývá při podobných akcích obvyklé, se už na původní místo nevejdou. Jakoby povyrostly nejen ony, ale i ty, co zůstaly doma.

Škody způsobené přepravou rostlin, alespoň ty naše, byly nepatrné a zanedbatelné. Více mrzela  a rozladila bezohledně ulomená větev ze sbírkové Dorstenie gigas (zřejmě ji někdo plánuje naroubovat). To laik ani milovník rostlin neudělal. Pachateli přeji, aby roub chytil, ale pak aby  mu ruka opuchla…

Zatímco pořadatelé jiných výstav hlásí poklesy návštěvníků, často několik let po sobě, podařilo se našemu kolektivu vystavovatelů ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity dosáhnout stabilizace návštěvnosti. V letošním roce dokonce došlo k jejímu zvýšení, zvláště potěšil vysoký počet mladých lidí ve věku do 30 let.

Oživením výstavy byly krásné rostliny i fotografie pana J. Kochmana z Břeclavi (sbírka netřesků) a J. Ziegrossera z Brna (zimovzdorné severoamerické kaktusy). Návštěvníci mohli po roce opět spatřit a vnímat i čichově část kolekce Pavla Hanáčka.  Obvyklí vystavovatelé (P. Hanáček, P. Heřtus, Z. Ježek, P. Pavelka, O. Potyka st. a O. Potyka ml., E. Sedlák, manželé Tomandlovi, B. Vrškový) se pochlubili svými rostlinami nejrůznějších čeledí, z nichž některé byly vystavovány v Brně poprvé a šlo o skutečné sběratelské a pěstitelské unikáty. Doprovodnou výstavou bylo více jak 30 krásných velkoformátových fotografií afrických zvířat z přírody od Viléma Žáka.

Texty na informačních tabulích byly věnovány netřeskům, sukulentům odolným chladu a mrazu, jeden poster byl vyhrazen Klubu kaktusářů Astrophytum Brno, s nímž organizátoři výstavy navázali užší spolupráci a který za několik roků oslaví sto let od svého založení.

Tradice brněnských výstav sukulentů začala v roce 1993. Příští rok se tedy uskuteční jubilejní dvacátý ročník, a to ve dnech 6. až 13. 9. 2013.

Na závěr děkujeme i jménem ostatních vystavovatelů vedení Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a všem jejím zaměstnancům za vytvoření mimořádně příznivých podmínek pro uspořádání výstavy.

Jana a Adolf Tomandlovi, organizátoři výstavy