O nás – About us

Tyto webové stránky jsou primárně věnovány sbírce sukulentních a dalších exotických rostlin Adolfa a Jany Tomandlových v Prostějově. Zároveň si kladou za cíl přinášet co nejširší informace o sukulentních rostlinách a jejich pěstování.

Budování sbírky začalo v roce 1972. Dnes patří k nejvýznamnějším v České republice. Největší část sbírky tvoří rostliny z čeledí Asclepiadaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Liliaceae a Portulacaceae.

Pravidelně od první poloviny 90. let spolupořádáme výstavy sukulentních a dalších exotických rostlin. Konají se vždy v září. V posledních letech jsou dějištěm výstavy skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 1974 vydáváme Index Seminum – seznam semen určených k výměně s botanickými zahradami a dalšími institucemi po celém světě. Spolupracujeme se stovkou zahrad v Evropě, Asii, Americe, Africe i Austrálii. Index Seminum vychází jednou za dva roky.

Kontakt

PhDr. Adolf Tomandl
Českobratrská 45
796 02 PROSTĚJOV
Česká republika
Email: atomandl@seznam.cz

About us

This website is dedicated to the collection of succulent and other exotic plants, gathered by Dr. Adolf Tomandl and Jana Tomandlova in Prostějov, Czech Republic. We also want to offer information about succulents and their cultivation.

The collection was founded in 1972 and it is currently one of the largest in the Czech Republic. The families of Asclepiadaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Liliaceae and Portulacaceae forms majority of this collection.

Since the early nineties we have prepared exhibitions of succulent and other exotic plants. These exibitions take place in September in glasshouses of Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Regulary we publish list of seeds offered for exchange with botanical gardens. First Index Seminum was published in 1974. Currently we cooperate with more than 100 other botanical gardens and institutions in Europe, Asia, America, Africa and Australia. Our seed list is published every two years (next in 2010).

Contact

Succulentarum Plantarum
Collectio Universalis
PhDr. Adolf Tomandl
Českobratrská 45
796 02 PROSTĚJOV
Czech Republic
Email: atomandl@seznam.cz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.